Skip to main content

Millieuschade

Wij bestrijden milieuschade met ervaren medewerkers, welke binnen een aantal uren op de plek des onheils aanwezig zijn en de schade met behulp van moderne machines en middelen tot een minimum beperken en er tevens voor zorgen dat uw bedrijf waar mogelijk gewoon doordraait

Wij bestrijden 7 dagen per week, 24 uur per dag

Wij maken milieuschade schoon met ervaren medewerkers, welke binnen een aantal uren op de plek des onheils aanwezig zijn en de schade met behulp van moderne machines en middelen tot een minimum beperken en er tevens voor zorgen dat uw bedrijf waar mogelijk gewoon doordraait.
Wat doet u als er op een onverwacht ogenblik een hydroliekleiding klapt, ergens midden in de nacht? In dat geval belt u gewoon R&S Cleaning.
Dit betekent accuraat beslissingen nemen, improviseren en snelle actie. dit kunt u rustig aan ons overlaten, wij regelen het en u kunt weer verder met uw werk.

24 uur per dag bereikbaar op nummer 06 13 26 93 19

Bestrijding met moderne middelen en materialen

Binnen enkele uren aanwezig bij alle voorkomende calamiteiten

Waterschade

Het herstellen van waterschade vereist specialistenwerk en kan ondermeer leiden tot de redding van kostbare apparatuur, papieren en een snelle heropstart van bedrijven en afdelingen. Samen met de beheerder en/of schade expert wordt een plan opgesteld betreffende de herstelwerkzaamheden. Met het oog op het droogproces van materialen wordt een aanvang gemaakt met het afvoeren van water en worden er metingen van de luchtvochtigheid gedaan.
De eerste 24 uur / 48 uur na de calamiteit zijn cruciaal in het kader van verdere kostenbeperking. Er dient snel te worden opgetreden in de vorm van conserveringsmaatregelen.

Het uitvoeringsplan omvat diverse fasen: water- en schuimverwijdering, sloop- en herstelwerkzaamheden van beschadigde bedrijfsruimten;

Het aanbrengen van noodvoorzieningen aan elektra en verwarmingsinstallatie(s);

Het treffen van conserveringsmaatregelen;

Mede hierdoor wordt door ons verdere schade voorkomen.

Het monitoren van het droogproces;

Het veilig stellen van de inboedel;

Het verrichten van globale schoonmaak- en ontgeuringsapparatuur;

Het behandelen van schimmels en rotting.

Brandschade

Het herstellen van brandschades vereist specialistenwerk en kan ondermeer leiden tot de redding van kostbare apparatuur en een snelle opstart van bedrijven en afdelingen. De aard van de schade kan meerdere oorzaken hebben: vuur, rookontwikkeling, hoge temperaturen, as, bluswater en schuim.
Het destructieve effect van een brand door de verzengende hitte is bekend. Minder bekend zijn de nadelige gevolgen van de corrosieve zuren welke als gevolg van een chemische reactie bij de meeste brandschades ontstaan en verwoestende gevolgen hebben voor zowel de gebouwen zelf alsmede hun inhoud. Rook kan zich bijvoorbeeld door een gebouw verspreiden via luchtkanalen, liftschachten en serviceruimten.
In een afgesloten ruimte is de schade als gevolg van vrijgekomen zuren groter naarmate de afstand tot de vuurhaard toeneemt. Ontstane zuren veroorzaken corrosie aan bijvoorbeeld betonbewapening en dienen geneutraliseerd te worden. De verschillende verspreidingskanalen en de verhoogde druk, welke wordt veroorzaakt door de temperatuurstijging, zorgen voor vervuiling van alle mogelijke oppervlakken in installaties in niet volledig afgesloten ruimten.

Roet

Damp- en rookcondensatie

Chloride verontreiniging

Corrosie

Bluswater

Structurele schade

Puin en as