Skip to main content

Kantoor
schoonmaak

Het verzorgen van een continu schone werkomgeving voor uw werknemers betekent alert zijn op ontwikkelingen, schoonmaakmethodieken en werkprogramma’s

Iedere dag een schoon interieur
is voor ons een uitdaging!

Het verzorgen van een continu schone werkomgeving voor uw werknemers betekent alert zijn op ontwikkelingen, schoonmaakmethodieken en werkprogramma’s. U als relatie heeft als vast aanspreekpunt onze objectleid(st)er, daarmee heeft u periodiek contact. De voortgang van het schoonmaakproces wordt hierdoor goed in de gaten gehouden en eventuele vraagstukken kunnen direct en zonder tussenpersoon worden opgelost.
De objectleid(st)er fungeert als spil tussen u als opdrachtgever en onze interieurverzorger(s). Naast het periodiek overleg met onze objectleid(st)er wordt gewerkt met een logboek, zodat aandachtspunten / bevindingen direct kunnen worden verholpen. Om de kwaliteit van het interieuronderhoud binnen uw organisatie op het gewenste niveau te houden worden de medewerkers begeleid en worden er controles uitgevoerd:

Objectleid(st)er – Interieurverzorg(st)er

Begeleiding van de werkzaamheden

Controle op uitvoering (dagelijks controle systeem)

Controle op materialen en middelen

Aftekenen van het logboek

Objectleid(st)er – Relatie

Relatiebezoek

Doornemen van eventuele wensen van de opdrachtgever en het oplossen van mogelijke aandachtspunten, zoals vermeld in het logboek

Kwaliteitsbewaking

Naast de DKS controle van de objectleid(st)er zal een uitvoerige controle aan de hand van het controle systeem, opgezet door de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) plaatsvinden. Deze extra controles zullen onafhankelijk van de objectleid(st)er plaatsvinden, controlerondes onafhankelijk van de objectlei(st)er zijn uniek in schoonmaakland en R&S Cleaning is hier dan ook een voorloper in. U als opdrachtgever ontvangt een verslag van de bevindingen.