Skip to main content

Gevelreiniging

De buitenkant van een gebouw wordt dagelijks blootgesteld aan vele negatieve invloeden die het uiterlijk en de bouwkundige staat van het gebouw ernstig kunnen aantasten

Niet alleen van esthetisch belang

De buitenkant van een gebouw staat dagelijks aan veel negatieve invloeden bloot die het aanzicht en de bouwkundige staat van het gebouw ingrijpend kunnen schaden. Gevelreiniging is niet alleen van esthetisch belang, het is tevens bittere noodzaak om het gevelmateriaal te verlossen van en te beschermen tegen agressieve atmosferische en organische vervuiling.
Kosten voor groot onderhoud kunnen door gevelreiniging worden beperkt. Om de juiste reinigingsmethode vast te stellen wordt per project een analyse gemaakt van de aard en samenstelling van het te reinigen materiaal, de bereikbaarheid van de gevel, de opbouw en detaillering ervan en de mate van vervuiling.

24 uur per dag bereikbaar op nummer 06 13 26 93 19

Bestrijding met moderne middelen en materialen

Binnen enkele uren aanwezig bij alle voorkomende calamiteiten

Graffitiverwijdering

Het komt helaas vaak voor dat gevels worden ondergespoten met graffiti. Het is belangrijk dat graffiti zo snel mogelijk wordt verwijderd i.v.m. het reinigen, maar ook omdat met graffiti bevuilde muren een aantrekkingskracht hebben tot nog meer graffiti. De verwijderaars van graffiti zijn kostbare producten en zijn zo krachtig, dat uiterste voorzichtigheid in acht moet worden genomen voor zowel degenen die hiermee werken als de ondergrond waarop het gebruikt wordt

Glasbewassing

Met behulp van alle moderne hulpmiddelen (zoals hoogwerker / kranen en telescoopsteel / osmose) en door middel van de juiste reinigingstechnieken worden alle voorkomende glazen bewassen.
Naast de traditionele glasbewassing methode beschikken wij ook over een mobiele osmose-glasbewassinginstallatie die speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van moeilijk bereikbare glas- en geveloppervlakken.
Wij van R&S Cleaning kunnen het pakket van periodieke glasbewassing van bijvoorbeeld de buitenzijde van uw pand ook uitbreiden. Door was aan het waswater toe te voegen worden de kunststof omlijstingen en gevelbeplating tijdelijk of voor langere tijd geconserveerd.