SPOED   (010) 435 10 70 | info@rscleaning.nl Bel nu

Huismeester

Onze huismeesters verlenen diverse diensten


Het komt steeds vaker voor dat kantoorgebouwen, appartementencomplexen en meergezinswoningen een externe huismeester aanstellen. R&S Cleaning speelt hier op in door uw huismeestertaken op zich te nemen.
Onze huismeesters verlenen diverse diensten voor zowel de huurders als de verhuurder, zoals onder meer kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Dit kan het verhelpen van kleine storingen aan de lift, het onderhouden van contacten t.b.v. de verhuurder, voorlichting en dienstverlening aan bezoekers en leveranciers en toezicht ordebewaking betreffen.
huismeester

Vragen? Neem contact met ons op